ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลข้อมูลประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ( SAR)
รายงานผลประเมินตนเองภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.52 MB
รายงานประเมินภายในสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.13 MB
แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.68 KB