ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
1.1ด้านความรู้
โครงการบริการอินเตอร์เน็ตฟรีหลังเลิกเรียนและ Wifi
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.75 MB
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์แก่บุคคลภายนอก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB
โครงการจัดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
โครงการติวสอบ V-net กิจกรรมก่อนจบการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.72 MB
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.69 MB