ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.2ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
โครงการนิเทศการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
โครงการอบรมการจัดทำการสอน แผนการสอนและบันทึกการสอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.68 MB