ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.3ด้านการบริหารจัดการ
โครงการประเมินประสิทธิภาพครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.72 MB
โครงการประเมินประสิทธิภาพบุคลากร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.36 MB