ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
3.1ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
แผนพัฒนาสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ปีการศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 606.68 KB
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 782.87 KB
แผนปฏิบัติการสถานศึกษา 3 ปี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
โครงการพบปะผู้ปกครองรายบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.43 MB
โครงการศึกษาดูงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.42 MB
โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
โครงการจิตอาสาจราจร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.57 MB
โครงการจิตอาสา อาชีวสร้างคนสร้างชาติ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.72 MB