ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่ ในรัชกาลที่ 10 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,10:11   อ่าน 95 ครั้ง