ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาเอกชน การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชน กิจกรรม
วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกิจกรรม จิตอาสา อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ บริการชุมชน เพื่อสร้างจิตสาธารณะจิตอาสา โดยเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนชั่วคราว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน มีการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ เปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรี ทั้งนี้มีคณะครูอาจารย์เข้าร่วมและบริการเครื่องดื่มและอาหารฟรีให้กับผู้เข้ามาร่วมใช้บริการ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2563,14:28   อ่าน 197 ครั้ง