ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 ในวันจันทร์ที่14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 115) 27 พ.ค. 64
รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2564 (อ่าน 131) 10 ก.พ. 64
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน เรื่อง กำหนดปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 86) 06 ม.ค. 64
แบบสอบถามตามมาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน (อ่าน 97) 05 ม.ค. 64
แจ้งนักศึกษากำลังหาสถานประกอบการฝึกงาน (อ่าน 115) 29 ก.ย. 63
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาเอกชนในกิจกรรม จิตอาสา อาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ บริการชุมช (อ่าน 178) 01 ก.ย. 63
การเตรียมความพร้อมการเปิดของสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดิน (อ่าน 100) 24 มิ.ย. 63
นโยบาย การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการตรวจคัดกรองของสถานศึกษา (อ่าน 3480) 24 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 107) 18 มิ.ย. 63
แจ้งผู้ปกครอง นักศึกษา ผู้มาติดต่อ วิทยาลัยขอความกรุณาสวมหน้ากากอนามัยและสแกนคิวอาร์โค้ด หรือลงลายมื (อ่าน 180) 12 มิ.ย. 63
แจ้งนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ (อ่าน 64) 14 พ.ค. 63
รับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 (อ่าน 113) 07 พ.ค. 63
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 63) 30 เม.ย. 63
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคธุรกิจสว่างแดนดินการป้องกันโควิด -19 (อ่าน 68) 08 มี.ค. 63